Yanmar Construction Equipment Thanks Fair

February 24, 2018   “Yanmar Construction Equipment Thanks Fair” được tổ chức tại chi nhánh Yanmar Construction Equipment Tokyo (998-1 Ageoshita, Ageo-shi, Saitama Pref).

ngoài các triển lãm và điểm bán máy mới nhất của Yanmar như máy xúc, máy xúc bánh lốp và bãi chứa, thiết bị của các công ty tài trợ và các máy đã qua sử dụng đặc biệt đã được bán.
Rất nhiều khách hàng đến từ 10 giờ sáng, nhiều máy đã được bán hết vào buổi chiều.

 
Phổ biến mô hình mới của Yanmar
Mini Excavator Vio30-6[Spec]

Mini Excavator Vio25-6(Trái)[Spec]
Mini Excavator Vio20-3(Phải)[Spec]

 
New Model of Yanmar
Mini Excavator B30U[Spec]

 
Máy đã qua sử dụng như máy mới